స్థానిక వనరులతో సుస్థిర సేద్యం (సేంద్రియ ఎరువులు, కషాయాలు, ద్రావణాల తయారి)

60.00

స్థానిక వనరులతో సుస్థిర సేద్యం / Sustainable Agriculture with Provincal Resources (sendriya yeruvulu, kashyalu, Dravanalu Thayari)

స్థానిక వనరులతో సుస్థిర సేద్యం / Sustainable Agriculture with Provincal Resources (sendriya yeruvulu, kashyalu, Dravanalu Thayari)

రసాయన ఎరువులు, పురుగు విషాలకు  ప్రత్యామ్నాయంగా

సేంద్రియ ఎరువులు, ద్రావణాలు, కషాయాలు

స్థానిక వనరులతో సుస్థిర సేద్యం (సేంద్రియ ఎరువులు, ద్రావణాలు, కషాయాల తయారీ)

డా|| టి. ఏ. వి. ఎస్‌. రఘునాధ్‌, సి.ఎస్‌.ఏ, డా|| జి. వి. రామాంజనేయులు, సి.ఎస్‌.ఏ, డా|| జి. రాజశేఖర్‌, సి.ఎస్‌.ఏ, జి. చంద్రశేఖర్‌, సి.ఎస్‌.ఏ, డా|| జాకీర్‌ హుస్సేన్‌, సి.ఎస్‌.ఏ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “స్థానిక వనరులతో సుస్థిర సేద్యం (సేంద్రియ ఎరువులు, కషాయాలు, ద్రావణాల తయారి)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *