సేంద్రియ వ్యవసాయం లో తెగుళ్ల యాజమాన్యం

100.00

వివిధ పంటలలో వచ్చే రకరకాల తెగుళ్ల కి కారణాలు, నివారణ పద్దతులు

రచన

డా. జాకీర్ హుస్సేన్

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “సేంద్రియ వ్యవసాయం లో తెగుళ్ల యాజమాన్యం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!