సేంద్రియ పద్ధతిలో వరి సేద్యం

75.00

సేంద్రియ పద్ధతులతో వరి సేద్యం /Organic Paddy Cultivation

సేంద్రియ పద్ధతులతో వరి సేద్యం /Organic Paddy Cultivation

డా|| టి.ఎ.వి.ఎస్‌. రఘునాథ్‌, సి.ఎస్‌.ఎ.

డా|| కె. రాధారాణి, అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌,

ఉద్యాన కళాశాల, డా|| వై.ఎస్‌.ఆర్‌ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం

జి. చంద్రశేఖర్‌,  సి.ఎస్‌.ఎ.

డా|| జి. రాజశేఖర్‌,  సి.ఎస్‌.ఎ.

డా|| జి.వి. రామాంజనేయులు, సి.ఎస్‌.ఎ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “సేంద్రియ పద్ధతిలో వరి సేద్యం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!