మన విత్తనం-మంచి విత్తనం

150.00

Category: Tag:

అన్ని పంటలలో విత్తనోత్పత్తి పద్దతులు, సేంద్రియ వ్యవసాయానికి అనువైన విత్తన రకాల ఎంపిక పద్దతులు, విత్తన బ్యాంకుల నిర్వహణ, సహకార సంఘాల స్థాయిలో విత్తనాల ఉత్పత్తి, మార్కెట్లో అమ్మకాలకు అవసరమైన లైసెన్స్ వివరాలు.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మన విత్తనం-మంచి విత్తనం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!